Digitális napló

E_napló

Szülői Kréta kód a titkarsag@szgya.esuli.eu e-mail címen kérhető.

Szükséges adatok:
szülő neve,
tanuló neve,
oktatási azonosítója

Digitális osztályterem

Digitális osztályterem:

Teams letöltése

Iskolai levelező rendszer:

Jelszó az admin@szgya.esuli.eu e-mail címen kérhető.

Szükséges adatok:
tanuló neve,
osztálya

Elektronikus ügyintézés
Közösségi oldal

E_ugyintezes

DIGITÁLIS ISKOLA
Fenntarthatósági témahét
Gyümölcs az iskolában


Aktuális híreink

PostHeaderIcon Beiratkozás leendő elsősöknekPostHeaderIcon Szent-Györgyisnek lenni jó!!!

PostHeaderIcon Étkezéssel kapcsolatos információk a digitális oktatás időszakára (2021. március 9.)

A Szolnoki Intézményszolgálat közleménye

Tisztelt Szülők!
Kérjük, hogy a lehető leggyorsabb ügyintézés érdekében a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos nyilatkozatokat, kéréseket, kérdéseket a lovaszne.rita@gmail.com e-mail címre küldjék.
A koronavírus járvány terjedésének megfékezése érdekében a gyermekétkeztetés területén szükséges intézkedésekről, továbbá a 2021. március 08-tól bevezetett változásokról az alábbi tájékoztatást adom:
- Az étkezés minden eddig étkező gyermek, tanuló számára automatikusan lemondásra kerül, kivéve azok esetében, aki kifejezetten kérik az étkezést a digitális oktatási munkarend ideje alatt.
- Az étkezés igénylése a mellékelt nyomtatványon történik, azonban 2021. március 8-ára vonatkozóan elfogadjuk az iskolák számára jelzett, más formában leadott igényt.
- Az iskolai digitális oktatási rend ideje alatt azoknak, akik esetében indokolt az intézményi felügyelet, és ezért az intézményekben bent tartózkodnak, biztosítjuk a napi háromszori étkezést a szülő igényei szerint.
- Azok esetében, akik nem tartózkodnak bent az intézményben – szintén indokolt esetben – biztosítjuk a napi egyszeri meleg étkezést (ebéd). Az étel átvételéről, elszállításáról a szülőnek kell gondoskodnia. Az étel átvehető 11:30 és 13:00 között.
- Felhívom a figyelmüket, hogy a tavaszi szünet ideje alatt, azaz 2021. április 1. és 2021. április 06. között az intézményi gyermekétkeztetés szünetel. 2021. április 1-én, és 2021. április 06-án, azaz két munkanapon – a korábbi évekhez hasonló módon, azonos feltételekkel – szünidei gyermekétkeztetést lehet igénybe venni.
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatánál az ügyfélfogadás szünetel. Emiatt az alábbiak lépnek életbe:
- Térítési díjfizetésre az Intézményszolgálat székhelyén található pénztárban sincs lehetőség, a pénztár zárva tart.
- A továbbiakban a térítési díjak megfizetésére átutalással, csekkel vagy a már korábban megkötött megállapodások alapján csoportos beszedési meghagyással van lehetőség. Átutaláskor kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni a gyermek, tanuló nevét, intézményét, csoportját/osztályát. A korábban készpénzes fizetési módot választóknak kollégáink telefonon adnak tájékoztatást a fizetendő díj pontos összegről. A befizetett számlákat postai úton megküldjük.
- A gyermekek étkezésével kapcsolatos ügyintézés során használt nyomtatványokat elektronikusan is elérhetővé tesszük.
- A gyermekek, tanulók étkezésével kapcsolatos nyilatkozatokat a 2020/2021 tanév elején kiadott tájékoztatóban megjelölt elérhetőségek valamelyikén akár szkennelve, akár fényképként küldve várjuk. Amennyiben nincs lehetőségük e-mailben küldeni, kérjük, hogy a kitöltött nyilatkozatot az Intézményszolgálat székhelyén (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.), a portán kihelyezett dobozba adják le. Ha a kitöltéshez segítségre van szükségük, keressék az Intézményszolgálat központját az 56/510-280 telefonszámon.
- Amennyiben a gyermek, tanuló étkezési kedvezménye lejár, az új igazolásokat az előző pontban meghatározottak szerint elektronikus úton szkennelve, fényképezve vagy az Intézményszolgálat székhelyén, a portán elhelyezett dobozba leadva várjuk.
- Amennyiben a nyilatkozat munkanapon 12:00-ig beérkezik az Intézményszolgálathoz, már a következő munkanapon a nyilatkozatban megadottak szerint biztosítjuk az étkezést. Amennyiben a nyilatkozat nem érkezik meg 12:00-ig, akkor a beérkezés napját követő 2. munkanaptól tudjuk biztosítani a nyilatkozatban foglaltak szerint az étkezést.

Megértésüket köszönjük!

Szülői nyilatkozat étkezéshez a digitális oktatás időszakára (Letöltés)

Bencsik Zsolt
igazgató


PostHeaderIcon TÁJÉKOZTATÁS ETIKA / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSRÓL

Tisztelt Szülő!

Tájékoztatjuk, hogy az intézményünkbe beiratkozó tanulók gondviselőinek nyilatkozniuk kell arról, hogy gyermekük részére etika vagy hit-és erkölcstan oktatást kérnek. A nyilatkozat részletes jogszabályi hátterét a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 182/A-182/B. §-a tartalmazza. Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, amennyiben nem nyilatkozik arról, hogy a gyermek számára mely oktatást választja, úgy az iskola a tanuló számára etika oktatást szervez.
Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha a nyilatkozatban megjelölt bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye a hit- és erkölcstan oktatást nem vállalja, ismételten nyilatkoznia kell arról, hogy
a) valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy
b) az etika oktatást
igényli-e gyermeke számára.
Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, amennyiben nem nyilatkozik arról, hogy a gyermek számára mely oktatást választja, úgy az iskola a tanuló számára etika oktatást szervez. Módosítás lehetősége: a következő tanévre május 21-ig írásban, az erre kielakított nyomtatványban jelezhetik az erre vonatkozó kérésüket.


Szülői nyilatkozat etika/ hit-és erkölcstan oktatásról (Letöltés)RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

hitoktató:
Jakab Christian

Tájékoztatás I.

Tájékoztatás II.


Tájékoztatás III.


GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ

hitoktató:
Szkiba Tibor

Tájékoztatás


REFORMÁTUS EGYHÁZ

hitoktató:
Schwancer-Csák Mariann

Tájékoztatás


Evangélikus egyház

Tájékoztatás


HIT GYÜLEKEZETE

Tájékoztatás I.

Tájékoztatás II.PostHeaderIcon Étkezéssel kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők!
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatánál az ügyfélfogadás 2020. november 12-től az alábbiak szerint működik:
- Térítési díjfizetésre az Intézményszolgálat székhelyén található pénztárban továbbra is van lehetőség, ugyanakkor kérjük, hogy lehetőleg a személyes kontaktust nem igénylő fizetési módokat (átutalás, csoportos beszedési megbízás, csekk) részesítsék előnyben. A fizetendő díj pontos összegéről kollégáink telefonon adnak tájékoztatást, kérésre postai úton kitöltött csekket tudunk küldeni. A befizetett számlákat postai úton megküldjük.
- A pénztárban történő befizetésen túl személyes ügyintézésre előzetes telefonos bejelentkezés illetve időpontegyeztetés után az egyeztetett időpontban van lehetőség. Ehhez keressék az étkezési ügyintézőket az ismert telefonszámokon.
- A gyermekek, tanulók étkezésével kapcsolatos nyilatkozatokat postai úton, vagy az Intézményszolgálat székhelyén a földszinten elhelyezett dobozba, vagy elektronikus úton az étkezési ügyintézők e-mailcímére akár szkennelve, akár fényképként küldve várjuk. Ha a kitöltéshez segítségre van szükségük, keressék az étkezési ügyintézőket az ismert telefonszámokon vagy az Intézményszolgálat központját az 56/510-280 telefonszámon.
- Amennyiben a gyermek, tanuló étkezési kedvezménye lejár, az új igazolásokat postai úton vagy az Intézményszolgálat székhelyén (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.) a földszinten elhelyezett dobozba várjuk.
- Étkezést lemondani továbbra is a megszokott módon írásban, később bizonyítható módon az étkezési ügyintézőknél lehet.
- Az Intézményszolgálat székhelyén az épületbe belépni és ott tartózkodni kizárólag az orrot és a szájat egyaránt elfedő maszkban lehet.
- Kérjük, hogy személyes ügyintézéshez saját tollat magukkal hozni szíveskedjenek.

Bencsik Zsolt
igazgató
Szolnok Megyei Jogú Város Ömkormányzata
5000 Szolnok, Kossuth tér 1. Pf. 92. Telefon/fax: /56/ 510-280, 510-288
email: titkarsag.isz@externet.hu


PostHeaderIcon Étkezéssel kapcsolatos információk

Legfrissebb étkezéssel kapcsolatos intézkedések

Tisztelt Szülők!
A koronavírus járvány terjedésének megfékezése érdekében a gyermekétkeztetés területén több megelőző intézkedést vezettünk be, melyek a következők: amennyiben az intézmény fertőzéssel érintett, és az intézményben vagy egy részében (tagintézmény, osztály, csoport stb.) tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntenek, az érintett gyermek, tanuló számára az étkezés automatikusan lemondásra kerül. Amennyiben a gyermek, tanuló az intézmény által biztosított gyermekfelügyeletben részt vesz, vagy nem tartózkodik ugyan az intézményben, de nincs hatósági karanténban, és ezért az intézményben az étkezésben részt kíván venni, számára egyszeri meleg főétkezést (ebéd) helyben fogyasztással tudunk biztosítani. Ebéd elhordására nincs lehetőség! Kérjük, hogy amennyiben a digitális munkarend ideje alatt is részt kíván venni a tanuló a gyermekétkeztetésben, azt írásban (levél, email, sms, messenger üzenet, facebook csoport, stb.) jelezzék az intézmény étkezési ügyintéző számára. a térítési díjfizetésre – további intézkedésig – a már megszokott rendben lesz lehetőség:
- havonta a meghirdetett beszedési napokon az intézményben helyben készpénzben,
- hétfőtől csütörtökig (kivéve ünnepnapokon) az Intézményszolgálat székhelyén (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.) található pénztárban készpénzben, illetve bankkártyával, átutalással,
- az iskolák esetében csoportos beszedési megbízással a tájékoztatókban leírt feltételek fennállása esetén.
Ezúton kérjük Önöket, hogy a járványhelyzet ideje alatt elsősorban az érintésmentes fizetési lehetőségeket használják.
Amennyiben az átutalást választják, kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni a gyermek, tanuló nevét, intézményét, csoportját/osztályát. A korábban készpénzes fizetési módot választóknak kollégáink telefonon adnak tájékoztatást a fizetendő díj pontos összegről. A befizetett számlákat pedig postai úton megküldjük.
Az átutalásokat az alábbi számlákra várjuk:
A 2020/2021. tanévre vonatkozóan kiállított számlák befizetését a Szolnoki Szent Györgyi Albert Általános Iskola esetében
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata számlaszámára:
11745004-15408930-11550004


A 2020. szeptemberét megelőzően kiállított számlák (hátralékok) befizetését minden intézmény esetében az Intézményszolgálat számlaszámára:
11745004-15577362 várjuk.
A gyermekek étkezésével kapcsolatos ügyintézés során használt nyomtatványokat elektronikusan is elérhetővé tettük, letölthetőek honlapunkról.

Megértésüket köszönjük!
Bencsik Zsolt
igazgató
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata
A közgyűlési döntésre tekintettel az összes intézményben egységesen bevezetett változás, hogy 2020. szeptember 1-től amennyiben a tanuló betegség, vagy egyéb ok miatt átmenetileg távol van, és ezért nem veszi igénybe a gyermekétkeztetést, a szülő/törvényes képviselő azt az intézményben az étkezéssel foglalkozó ügyintéző részére kizárólag később bizonyítható módon írásban, emailben, sms-ben, stb. tudja bejelenteni. Az ügyintéző kollégák email-címe, illetve az sms fogadására használt telefonszáma szerepel a tanulók számára kiosztásra kerülő tájékoztatókban. Tekintettel a koronavírus miatti készenlétre, kérjük, hogy elsősorban a felsorolt elektronikus csatornákat használják a lemondások jelzésére. Amennyiben egyik elektronikus mód sem alkalmazható, akkor írásban, papíralapon is lemondható az étkezés. A lemondásokat (gyermek neve, intézménye, osztálya, a lemondott étkezés típusa, a lemondással érintett napok megjelölése, szülő/törvényes képviselő aláírása), illetve az étkezéssel kapcsolatos egyéb dokumentumokat (nyilatkozatok, igazolások, stb.) több helyszínen gyűjtjük:
- az érintett intézményben a porta környékén található Intézményszolgálati postaládába,
- az Intézményszolgálat székhelyén (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.) a földszinten található Intézményszolgálat feliratú dobozba.
Fentiek értelmében a jövőben nem tudjuk figyelembe venni a telefonon szóban jelzett lemondásokat.
Megértésüket köszönjük!

Szolnok Megyei Jogú Város Ömkormányzata


PostHeaderIcon TÁJÉKOZTATÓ Diákigazolvány igénylésének rendje (Diákigazolvány – oktatási igazolvány)

Tisztelt Szülő!

A diákigazolvány igénylésének rendje a következő:

1.) Az okmányirodában fénykép és aláíráskép rögzítése:
- Az Okmányirodától időpont kérés NEK-azonosítószám igényléséhez.
- A szolgáltatás ingyenes.

- A fényképezéskor be kell mutatni:
a) születési anyakönyvi kivonatot és lakcímkártyát vagy
b) egyéb érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártyát.

2.) Az okmányiroda ellenőrzi az adatokat.

3.) Az okmányiroda egy Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot állít ki, melyen szerepel a 16 karakteres NEK azonosító. MEG KELL ŐRIZNI! Ha az érvényességi időn belül a személyes adat vagy lakcím megváltozik, akkor új adatlap kiállítását kell kérni, melyen új NEK azonosító található.

4.) A tanuló vagy szülője iskolánk iskolatitkáránál leadja az adatlapot, ezzel bejelenti a diákigazolvány iránti igényét, mely ingyenes.

5.) Az intézmény továbbítja az igénylést az Oktatási Hivatalnak.

6.) Az Oktatási Hivatal a diákigazolványt az iskolának postázza, tanév elején kerül kiosztásra.

7.) A LEADÁS HATÁRIDEJE: folyamatos

PostHeaderIcon Eredményeink

EredményekPostHeaderIcon Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával segítse iskolánkat!

"Gyermekünk a jövő" Alapítvány

Adószám:18830297 - 1 - 16

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány

Adószám:18835773-1-16

Sprint Diáksport Egyesület

Adószám:19227344-1-16

PostHeaderIcon Elismerő oklevélben részesült iskolánk

Vándor Szülői MűhelyPostHeaderIcon A Galériában megtekinthetők a programjaink fotói

Galéria

Tájékoztatás hitoktatásról

Szülői nyilatkozat etika/ hit-és erkölcstan oktatásról

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

hitoktató:
Jakab Christian

Tájékoztatás I.

Tájékoztatás II.

Tájékoztatás III.


GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ

hitoktató:
Szkiba Tibor

Tájékoztatás

REFORMÁTUS EGYHÁZ

hitoktató:
Schwancer-Csák Mariann

Tájékoztatás

Evangélikus egyház

Tájékoztatás

HIT GYÜLEKEZETE

Tájékoztatás I.

Tájékoztatás II.


Iskolapszichológus

Fogadóóra

Ladár Edit

hétfő, kedd, szerda:
8.00-12.00

IDŐPONT FOGLALÁS

ladar.edit@szgya.esuli.eu


Iskolafogászat

RENDELÉSI IDŐ

hétfő, szerda:
13,30-16,30
kedd, csütörtök: 8 - 11

IDŐPONT FOGLALÁS

36/ 20/ 260- 7291

FOGORVOS

Dr. Bus Erika


Osztályozó vizsga anyaga

Osztályozó vizsgák időpontja ÚJ!!!!
2021. június 2-3.

2. évfolyam

4. évfolyam

5. évfolyam

6. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam


Étkezés

Heti étlap

Étkezési díjak

tízórai 102 Ft
ebéd 368 Ft
uzsonna 89 Ft

Étkezés lemondása hiányzás esetén

SMS: 20/3211138
email: lovaszne.rita@gmail.com
gondnok@szgya.esuli.eu

Az étkezéshez szükséges dokumentumok letöltése

Kitöltendő dokumentum 1.

Kitöltendő dokumentum 2.


Csengetés

Csengetési rend

1.óra 8.00-8.45

2.óra 8.55-9.40

3.óra 10.00-10.45

4.óra 11.00-11.45

5.óra 11.55-12.40

6.óra 12.50-13.30

7.óra 14.00-14.40

8.óra 14.45-15.25

9.óra 15.30-16.10

10.óra 16.15-16.55

Csengetési rend
rövidített órák esetén

1.óra 8.00-8.35

2.óra 8.45-9.20

3.óra 9.35-10.10

4.óra 10.25-11.00

5.óra 11.10-11.45

6.óra 11.55-12.30

7.óra 12.45-13.20

8.óra 13.25-14.00

9.óra 14.05-14.40